Extramurální aktivita - den u koní

08.05.2017 09:46

Odolov 15. dubna 2017 (VS ČR) - Den strávený mimo věznici umožnil odsouzeným kontakt se zvířaty, seznámil je s péčí o koně a prací s tím spojenou. Cílem je odsouzeným ukázat, jak je možné smysluplně trávit volný čas a tím jim pomoci v následném začlenění se do společnosti po propuštění z VTOS. V neposlední řadě je to také možnost strávit čas mimo věznici pro odsouzené bez volného pohybu mimo věznici a dát jim tím motivaci k jeho získání.

www.vscr.cz/veznice-odolov-82/informacni-servis-1600/aktuality-219/extramuralni-aktivita-den-u-koni