Dokumenty pro jezdce

JÍZDÁRENSKÉ POVELY

POPIS KOPYTA

POPIS SEDLA

POPIS UZDEČKY

ČIŠTĚNÍ KONĚ

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI V OBJEKTECH STÁJÍ A SPORTOVIŠŤ